วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คุณค่าอัลกรุอ่าน

จากญาบิดร์ (รอฎิยัลลอฮุอันฮุ) เล่าว่า : ท่านนบี (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่า : " อัลกรุอานจะ

ให้การช่วยเหลือ ซึ่งการช่วยเหลือนั้นเป็นที่รับรอง และอัลกรุอานจะเป็นพยานยืนยัน ซึ่งเป็นการยืนยันที่

ได้รับการยอมรับ ผู้ใดยึดเอากรุอานไว้ข้างหน้า (คือปฏิบัติตามอัลกรุอาน) มันจะนำเขาเข้าสู่สวรรค์ และ

ผู้ใดที่เอากรุอานไว้เบื้องหลัง (คือไม่ปฏิบัติตามกรุอาน)อัลกรุอานจะทำให้เขาเข้าสู่ขุมนรก "
                          
                                                                                                                              (  อิบนุฮิบบาน )
นางสาว ซอลีฮะ ปูตีล่า