วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วช้าเป็นสิ่งจำเป็น

จากท่านอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า "ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์(ซล.)กล่าวว่า ใครก็

ตามในหมู่พวกท่านพบเห็นความชั่วช้าอันใดอันหนึ่่งเขาจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของเขาหากเขาไม่มี

ความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้น(ด้วยคำพูดหรือการตักเตือน)ของเขา หากเขาไม่มีความสามารถก็

จงเปลี่ยนแปลงด้วยใจ(ปฏิเสธด้วยใจ)ของเขาและนั่นคือการศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด"


                                                                                                                 บันทึกโดย มุสลิมออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือ

จากท่านอบูอับดิลลาฮ นั่นคือ อัน-นุอมาน อิบนุบะชีร เราะฎิยัลลอฮอันฮุ เล่าว่า: ฉันได้ยินท่านรอซูลุ

ลลอฮ(ซล.)กล่าว่า "แท้จริงสิ่งที่อนุมัติ(หะลาล)นั้นชัดเจนและสิ่งที่ต้องห้าม(หะรอม)ก็ชัดเจนเช่นกันและ

ในระหว่างทั้งสองนั้นคือสิ่งที่คลุมเครือซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระแวดระวังและปกป้องตัว

เขาจากสิ่งที่คลุมเครือแท้จริงเขาได้ให้ศาสนาและเกรียติของเขาใสสะอาดปลอดมลทินและใครก็ตามที่

ตกอยู่ในสิ่งที่คลุมเครือก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามเปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์อยู่รอบๆ

บริเวณเขตหวงห้ามซึ่งมันเกือบจะเล็ดลอดเข้าไปกินในเขตหวงห้ามอยู่แล้ว พึงทราบเถิดว่าทุกๆกษัตริย์

ย่อมมีเขตหวงห้ามและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงเขตหวงห้ามของอัลลอฮ์คือบรรดาสิ่งต้องห้ามทั้งหลายพึง

ทราบเถิดว่าในร่างกายมนุษย์นั้นมีก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งเมื่อมันดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยและถ้า

หากว่ามันเสียร่างกายทั้งหมดก็จะเสียตามไปด้วยพึงทราบเถิดว่ามันคือ "หัวใจ"

    
                                                                                                                 บันทึกโดย

                                                                                                         อัล-บุคอรีย์และมุสลิม