วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วช้าเป็นสิ่งจำเป็น

จากท่านอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า "ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์(ซล.)กล่าวว่า ใครก็

ตามในหมู่พวกท่านพบเห็นความชั่วช้าอันใดอันหนึ่่งเขาจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของเขาหากเขาไม่มี

ความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้น(ด้วยคำพูดหรือการตักเตือน)ของเขา หากเขาไม่มีความสามารถก็

จงเปลี่ยนแปลงด้วยใจ(ปฏิเสธด้วยใจ)ของเขาและนั่นคือการศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด"


                                                                                                                 บันทึกโดย มุสลิมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น