วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลตอบแทนของการเป็นปรปักษ์ต่อบรรดาคนรักของอัลลอฮ.

จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮ์ เราะฎิยัลลอฮ.อันฮุ เล่าว่า: ท่านรอซูลุลลอฮ.(ซ.ล) กล่าวว่า:แท้จริงอัลลอฮ.

ผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสว่า:"ผู้ใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์กับคนรักของข้า แท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกับเขาและ

ไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของข้า ได้ปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าที่ข้าจะรักยิ่งกว่าสิ่งที่ข้าได้กำหนดเป็นศาสนบังคับ

(ฟัรฎู)เหนือเขา และบ่าวของข้าจะยังคงปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆจนกระทั่ง

ข้ารักเขาและเมื่อใดข้ารักเขาข้าจะเป็นหูของเขาที่เขาใช้ฟัง เป็นดวงตาของเขาที่เขาใช้มอง เป็นมือของ

เขาที่เขาใช้หยิบจับ และเป็นเท้าของเขาที่เขาใช้เดิน และหากเขาวิงวอนของต่อข้าแน่นอนข้าจะ

ประทานให้แก่เขา และหากเขาขอความคุ้มครองต่อข้าข้าก็จะย่อมให้ความคุ้มครองแก่เขา"

                                                                                                              บันทึกโดย: อัล-บุคอรีย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น